Wady wymowy

Jakie są najpopularniejsze wady wymowy?

Do wad wymowy zalicza się m. in.:

  • sygmatyzm – nieprawidłowa wymowa głoski/głosek trzech szeregów: ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż,
  • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski r,
  • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
  • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
  • wymowę bezdźwięczną – zaburzona tzw. fonologiczna opozycja dźwięczności, czyli bezdźwięczna wymowa głosek mających swoje dźwięczne odpowiedniki np. głoska „w” wymawiana jak „f”, głoska „g” wymawiana jak „k”
  • betacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski b,
  • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.