Papugadu.pl

glowna

Aplikacja papugadu.pl składa się z dwóch części. Pierwsza umożliwi Państwu przeprowadzenie orientacyjnej oceny wymowy dziecka, a druga z pewnością urozmaici terapię logopedyczną. Podając dokładny wiek dziecka, a następnie postępując zgodnie z wytycznymi programu uzyskają Państwo informację czy należy skonsultować się z logopedą. Jeśli okaże się, że dziecko będzie musiało być objęte opieką specjalistyczną logopeda wskaże, kiedy i do których części programu należy sięgać.

Korzystając z gier – odwołujących się do doświadczeń z życia codziennego, ale także umożliwiających poznanie nazw nieznanych dotąd przedmiotów – dziecko będzie prowokowane do wypowiadania ćwiczonej głoski, co pozwoli ją utrwalać.

Rozwijając wyobraźnię i koncentrację słuchową będzie ono motywowane do pracy przez barwnego bohatera – Papugę Du.

Poprawne realizacje głosek zostaną nagrodzone zdobytymi punktami oraz możliwością wydruku dyplomu i obrazków, które zostały użyte w programie. Zapraszamy do ćwiczeń!