Konferencja „Logopedia w Teorii i Praktyce”

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
zapraszają do wzięcia udziału w

V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
„Logopedia w Teorii i Praktyce”

Konferencja odbędzie się w dniach 16–17 września 2017 r.

w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie.


Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Chcemy także popularyzować różnorodne rozwiązania praktyczne, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji.
Kręgi tematyczne:
• Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
• Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
• Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.